За поръчки: 0885 827 626

Маси от масивна дървесина, метал и стъкло

Масивна дървесина и устойчива екология

За производството на продуктите си, АМОТЕМ използва изключително и основно масивна дървесина, суровинен ресурс, който се черпи от богатия горски резерв в България. Според статистически данни общата горска площ на България е 3,9 млн. хектара или 34% от територията на страната. 3,4 млн хектара от тях са покрити с гори. Делът на широколистните гори е 68% от залесената площ, с най-разпространени дървесни видове дъб, бук, цер и габър.

При избора на дървен материал, определящи са техническите показатели. Стремежът за високо качество налага използването на видове като бук, дъб, ясен. Тези видове имат едни от най-високите показатели за якост, опън, огъване, срязване и др.

Екологичният проблем, породен от заплахата от изчерпване на горския ресурс, диктува участието в опазването и обогатяването на флората и фауната в защитените природни територии, както и в опазването и възстановяването на природните екосиситеми и ландшафта. Завидни са резултатите постигнати в България: дървесните запаси надвишават 520 млн. м3, като годишният прираст е около около 12,3 млн. м3.

 

Лаково покритие – защита и блясък

За постигане на високи резултати при оптимизиране на качеството важен се оказва изборът на лакове. АМОТЕМ работи с висококачествените продукти на Sirca, утвърдени на италианския пазар и с много добри позиции на българския. Избраните от АМОТЕМ лакове са за закрити пори, което позволява по-плътно покритие, 50% блясък и по-добра защита на лакираните части. Използваните продукти са с редуцирана емисия в атмосферата, съобразени с високите изисквания на ISO 9002.

Цветове

АМОТЕМ, както и голяма част от българските производители на мебели, работи с каталога на SIRCA, което позволява лесното комплектоване на масите с останалите мебели.

Стъклени плотове

Стъклото като материал се използва предимно за контактни повърхности, плотове и др. като прозрачността допринася за усещането за простор и светлина, успоредно с повишената функционалност на елементите зад стъклената повърхност. За да задоволи естетическите изисквания на своите клиенти, АМОТЕМ предлага следните модификации на елементите от стъкло:

По отношение на оцветеността на стъклените плотове, клентите на АМОТЕМ може да избират между:

   прозрачно прозрачно    синьо синьо    зелено зелено    бронзе бронзе

При различните модели плотове са използвани следните кантове:

   Ц-кант Ц-кант    Овален кант Овален кант    Фасет Фасет

Дебелината на стъклените плотове на всички предлагани продукти е 10мм, като тази спецификация може да варира в следния спектър: 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм.

Всички стъклени плотове на моделите трапезарни маси са закалени, а плотовете на моделите холови маси са закалени, когато клиентите го изискват. Закаляването подобрява здравината на стъклото до 20 пъти. Въпреки всичко, при евентуален много силен удар, стъклото се разбива на много малки стъклени парченца, което предпазва от съприкосновението с големи парчета стъкло и повишава степента на безопасност.